Tender, love and care projecten

Yagra gaat zich richten op zo genoemde “tender, love and care” projecten. Denkt u hierbij aan het opkopen van verwaarloosde schepen, welke wij dus danig schoonmaken, herstellen, opknappen en actualiseren zodat zij weer voldoen aan de eisen van de huidige tijd. Binnenkort meer informatie over de in- en verkoop van deze schepen.