Yagra BV

Stationsplein 9
3224 AT Hellevoetsluis
tel: 0181 – 314748 info@yagra.nl

PRIVACYVERKLARING

Inleiding

Wij respecteren de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yagra BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht (alleen als dhr.of mevr. voorafgaand aan uw naam)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Tevens verwerken wij bootnamen en ligplaatsen van de schepen, indien bij ons bekend.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yagra BV verwerkt uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons stuurt bewaard zolang de als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Tenzij Yagra BV op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren. Zo is Yagra BV net als ieder bedrijf wettelijk verplicht de boekhouding, dus inclusief facturen met naam- en adresgegevens, minimaal 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yagra jachtservice BV verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Yagra BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

De computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd tegen ongewenst bezoek.

Naam van derden

Voorbeeld van reden van deling gegevens

Blaak & Partners BV

Accountant voor het opmaken van o.a. jaarcijfers/-aangiftes

De Belastingdienst

Bij een eventuele controle van de ‘boeken’

GGN Mastering Credit

Incassobureau bij niet tijdige betaling na aanmaning op facturen

Onderaannemers zoals bv. zeilmakers en andere specialistische bedrijven

Verstrekking wordt beperkt tot alleen uw voor-/achternaam, bootnaam en –ligplaats indien nodig voor uitvoering van de werkzaamheden en facturering via Yagra plaatsvindt

Naam van het systeem

Waarom het gebruikt wordt

Syntess Atrium Business

Boekhouding

Webmail Yoursite

E-mailprogramma

Buro 43 webdesign

Onderhoud website en contact- en aanmeldformulieren

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yagra jachtservice BV gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wat er NIET gebeurt er met uw gegevens

Yagra BV gebruikt uw gegevens niet om bv. uitgebreide klant-/bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of –systemen zonder tussenkomst van een medewerker van Yagra BV). Yagra BV verstuurt geen ongepersonaliseerde nieuwsbrieven of andere ongevraagde algemene marketinguitingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om, na een schriftelijk verzoek uw persoonsgegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@yagra.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aanpassen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

AVG Yagra BV versie 1 – mei 2018